the-memory-at-on-on-hotel-phuket-old-town

The Memory At On On Hotel Phuket Old Town ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของเมืองเก่าภูเก็ต โรงแรมแห่งนี้ประกอบด้วยห้องพักส่วนตัวและห้องพักรวมที่สะดวกสบายมีเครื่องปรับอากาศและมีอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ในทุกพื้นที่ของโรงแรมโดยไม่มีค่าธรรมเนียม รวมทั้งมีแผนกต้อนรับตลอด 24 ชั่วโมงและมีโต๊ะบริการทัวร์

The Memory At On On Hotel Phuket Old Town ตั้งอยู่ห่างจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ตเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างจากหาดป่าตองด้วยการเดินทางโดยรถยนต์ 20 – 25 นาที สนามบินนานาชาติภูเก็ตอยู่ห่างจากโรงแรมแห่งนี้ด้วยการเดินทางโดยรถยนต์ไม่เกิน 40 นาที

ห้องพักส่วนตัวประกอบด้วยโทรทัศน์ระบบช่องสัญญาณเคเบิลและมีห้องน้ำในตัว ส่วนห้องพักรวมมีตู้เก็บของส่วนบุคคลและมีห้องน้ำแบบใช้ร่วมกัน

โรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากร้านอาหารท้องถิ่น ธนาคาร และร้านอาหารนานาชาติหลายแห่งด้วยการเดินไม่เกิน 5 นาที

The Memory Junior Suite

   the-memory-at-on-on-hotel-junior-suite-3   the-memory-at-on-on-hotel-junior-suite   the-memory-at-on-on-hotel-junior-suite-2

The Memory Deluxe

  the-memory-at-on-on-hotel-deluxe-room-3   the-memory-at-on-on-hotel-deluxe-room   the-memory-at-on-on-hotel-deluxe-room-2

The Memory Superior 

   the-memory-at-on-on-hotel-superior-room-3   the-memory-at-on-on-hotel-superior-room   the-memory-at-on-on-hotel-superior-room-2

Hotel

   the-memory-at-on-on-hotel-phuket-old-town-2   the-memory-at-on-on-hotel-phuket-old-town-7   the-memory-at-on-on-hotel-phuket-old-town-3

   the-memory-at-on-on-hotel-phuket-old-town-6   the-memory-at-on-on-hotel-phuket-old-town-5   the-memory-at-on-on-hotel-phuket-old-town-4