บริการเช่าเรือเหมาลำตกปลา กลางวัน กลางคืน ทรอลิ่ง สปินนิ่ง เที่ยวภูเก็ต ราคาถูก. ทัวร์ภูเก็ต ดรีม มีบริการให้เช่าเรือเหมาลำตกปลาทั้งแบบวันเดย์ทริป กลางคืน ที่ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะไปตกปลาบริเวณไหน เช่น เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย เกาะพีพี เกาะรอก หรือเกาะสิมิลัน เป็นต้น

1.อัตราค่าบริการ ตกปลาแบบ หน้าดิน (Fishing) และ ลากปลา-ทรอลิ่ง (Trolling)

รายการทัวร์ จำนวนผู้โดยสาร ราคาปรกติ ราคาโปร
เกาะราชาใหญ่ (กลางวัน) 1-4 ท่าน 13,000.- 8,500.-
เกาะราชาใหญ่ (กลางวัน) 5-8 ท่าน 15,000.- 9,500.-
เกาะราชาใหญ่ (กลางวัน) 9-12 ท่าน 17,000.- 12,000.-
เกาะราชาใหญ่ + เกาะราชาน้อย (กลางวัน) 1-4 ท่าน 16,000.- 11,000.-
เกาะราชาใหญ่ + เกาะราชาน้อย (กลางวัน) 5-8 ท่าน 18,000.- 13,000.-
เกาะราชาใหญ่ + เกาะราชาน้อย (กลางวัน) 9-12 ท่าน 20,000.- 15,000.-

ทัวร์วันเดย์ทริป-ตกปลาใหญ่-เกาะราชาใหญ่-เรือตกปลา-เที่ยวภูเก็ต-ราคาถูก

เช่าเรือเหมาลำ-ตกปลา-ราชาใหญ่-ราชาน้อย-ภูเก็ต-7 เช่าเรือเหมาลำ-ตกปลา-ราชาใหญ่-ราชาน้อย-ภูเก็ต เช่าเรือเหมาลำ-ตกปลา-ราชาใหญ่-ราชาน้อย-ภูเก็ต-2 เช่าเรือเหมาลำ-ตกปลา-ราชาใหญ่-ราชาน้อย-ภูเก็ต-3 เช่าเรือเหมาลำ-ตกปลา-ราชาใหญ่-ราชาน้อย-ภูเก็ต-4 เช่าเรือเหมาลำ-ตกปลา-ราชาใหญ่-ราชาน้อย-ภูเก็ต-5
บริการเช่าเรือเหมาลำตกปลา-กลางวัน-กลางคืน-ทรอลิ่ง-สปินนิ่ง-เที่ยวภูเก็ต-ราคาถูก-7

ราคานี้รวม

 • รถรับส่งจากที่พัก – ท่าเรือ – ที่พัก (ในเขตพื้นที่ ป่าตอง / กะตะ / กะรน )
 • ค่าเรือบริการตามโปรแกรม
 • กัปตัน และลูกเรือ
 •  อุปกรณ์ตกปลาต่างๆครบชุด และเสื้อชูชีพ
 • อาหารกลางวัน ขนมว่างหรือผลไม้ และน้ำดื่ม
 • ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

 1. อุปกรณ์ดำน้ำตื้นต้องเช่ากับทางเรือโดยคิดค่าบริการ 100.-บาท
 2. ภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น
 5. รูปเรือตกปลาเป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนเรือได้ตามสภาพอากาศโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า